Tel. (+370) 657 82727
info@geoprojektai.lt
Topografinė nuotrauka – tai tikslus vietovės atvaizdavimas plane. Topografiniame plane sutartiniais ženklais, nurodant jų charakteristikas, vaizduojami visi vietovėje esantys elementai: gamtiniai – reljefas, augmenija, fiziniai – pastatai, keliai, gatvės, žemės dangos, antžeminiai bei požeminiai inžineriniai tinklai. Topografinė nuotrauka derinama su inžinerinius statinius ekspoatuojančiomis institucijomis bei savivaldybės administracija, kurios teritorijoje rengiamas šis planas. Suderintos topografinės nuotraukos galiojimo terminas – vieni metai. Topografinė nuotrauka rengiama planuojant projektavimo bei statybos darbus pageidaujamoje teritorijoje.