Tel. (+370) 657 82727
info@geoprojektai.lt

Žemės sklypo kadastrinių matavimų metu vietovėje riboženkliais paženklinami sklypo ribų posūkio taškai (sklypo kampai), nustatomi sklypo kadastro duomenys: apskaičiuojamas tikslus sklypo plotas, nustatomos žemės sklypo naudmenos, specialiosios naudojimo sąlygos, parengiama žemės sklypo kadastrinių matavimų byla.

 

Žemės sklypo kadastriniai matavimai rengiami:

 

  • Padalijant, atidalijant, sujungiant ar atliekant žemės sklypų amalgamaciją;
  • Formuojant valstybinės žemės sklypus;
  • Perleidžiant kitų asmenų nuosavybėn miestuose esančius privačios žemės sklypus ar jų dalis, kurių ribų posūkio taškų koordinatės nustatytos ne valstybinėje koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose.
  • Žemės sklype pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus pastatus, iškasus tvenkinius, nutiesus kelius ar įrengus kitus inžinerinius statinius (išskyrus tuos atvejus, kai nepasikeičia žemės sklypo užsatatymo plotas bei statinių konfigūracija (forma));
  • Žemės sklypo savininkui pageidaujant. Siekiant sužinoti tikslius sklypo duomenis (ribas, plotą, apribojimus).